previous arrow
next arrow
Slider

نقاشی کردن برای من ماجراجویی در ارتباط با شناخت دنیای درونم و تعادل آن با محیط جهان است.وقتی اثر نقش شده ام را می نگرم، کشف آن جریان سیال ضمیر ناخودآگاهم میسر می شود.رنگ ها، فرم ها، تکنیک ها، قالب های مختلط هر کدام نوعی اکتشاف برای نیل به مقصودم می باشد. از سکوت، از ترس رها می شوم. و وادی خود را برای صلح با جهان و اضداد آن بیان می کنم . طوفان و دگرگونی سرعت گرفته را در روی بوم با استفاده از رنگ ها به روح تعادل و شکوفایی می رسانم.